Email: congtyphucuong@phucuongcons.com

+842 835125086

vi ko
UOA TOWER PROJECT
UOA TOWER PROJECT
Thi công cọc khoan nhồi:
01 cọc thử đường kính D1500mm, sâu 89m
01 cọc thử đường kính D1200mm, sâu 85m
56 cọc nhồi đường kính D1500mm, sâu 89m
26 cọc nhồi đường kính D1200mm, sâu 85m
Thi công tường vây:
209m tường vây dày 1000mm, sâu 35.2m
Lượt xem:

603

Thi công cọc khoan nhồi:

+ 01 cọc thử đường kính D1500mm, sâu 89m

+ 01 cọc thử đường kính D1200mm, sâu 85m

+ 56 cọc nhồi đường kính D1500mm, sâu 89m

+ 26 cọc nhồi đường kính D1200mm, sâu 85m

Thi công tường vây:

209m tường vây dày 1000mm, sâu 35.2m

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo