Tuyển Dụng Thợ Điện

Số lượng: 5 người

Cần tuyền thợ điện làm việc tại công trường.

Ưu tiên: Người có kinh nghiệm và có chứng chỉ đào tạo nghề điện, ưu tiên khu vực Miền Trung.

Ứng viên có yêu cầu xin liên hệ Ngô Đặng Vĩnh Khai – Phòng Hành Chánh Nhân Sự (0908141089)