UOA TOWER PROJECT

Thi công cọc khoan nhồi:

+ 01 cọc thử đường kính D1500mm, sâu 89m

+ 01 cọc thử đường kính D1200mm, sâu 85m

+ 56 cọc nhồi đường kính D1500mm, sâu 89m

+ 26 cọc nhồi đường kính D1200mm, sâu 85m

Thi công tường vây:

209m tường vây dày 1000mm, sâu 35.2m