Trụ Sở Văn Phòng IPC

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM – 04/2007 ÷ 11/2007

Chủ đầu tư: Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận

Phạm vi công việc: Thi công 96 cọc khoan nhồi đường kính 800mm, 1200mm, sâu 45m ÷ 60m