Trụ Sở Cục Thuế TPHCM

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM – 10/2009 ÷ 04/2010

Chủ đầu tư: Cục thuế Tp.HCM

Tư vấn giám sát: Công ty Nagecco

Phạm vi công việc: Thi công 139 cọc khoan nhồi đường kính 800mm, 1000mm, sâu 56m