Tower 2 – Khu Nhà Ở Phước Kiếng

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM – Feb 2010 ÷ Jan 2011
Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh Doanh Bất Động Sản Valense
Thầu chính: Công ty TNHH Phú Cường
Phạm vi công việc: Thi công 261 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm, sâu 70m và 510 cọc đóng đường kính 350mm, sâu 35m