The One Ho Chi Minh City

Địa điểm: Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Thi công cọc thí nghiệm:

  • 02 Cọc khoan nhồi D1.2m,D1.5m sâu 76-80m
  • 01 800mmx 2800mm  sâu 61m

Thi công cọc đại trà:

  • 13 cọc khoan nhồi đường kính 1000mm , sâu 52.5m
  • 275  cọc baret kích thước 700x2800mm, 800x2800mm, 1000x2800mm & 1200x2800mm sâu 57-84m

Thi công tường vây:

  • 460m tường vây dày 1200mm, sâu 49m