The Estella

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM – 01/2008 ÷ 09/2008

Chủ đầu tư: Liên danh Tiến Phước – Keppel Land

Phạm vi công việc: Thi công 147 cọc khoan nhồi đường kính 1000m, 1200mm sâu 70m ÷ 79m