SSG Tower

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Thi công cọc đại trà: 210 cọc khoan nhồi đường kính 1300mm , 1500mm, sâu 70-80m

Thi công tường vây: 310m tường vây dày 1m, sâu 40m

Thi công tầng hầm:

  • 04 tầng hầm
  • 892 cọc CDM đường kính 500mm, sâu 13.5m để gia cố nền đất thi công tường vây.