Southern Palace

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM – 03 ÷ 06/2011
Tổng thầu: Hanco 9
Tư vấn giám sát: Meinhardt VietNam
Phamk vi công việc: Thi công 44 cọc khoan nhồi đường kính 2000mm, sâu 60m