Orchard Garden

Địa điểm: 128 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Thi công cọc khoan nhồi:

  • 36 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm , sâu 55m/ 36
  • 83 cọc khoan nhồi đường kính 1000mm , sâu 42-52m/ 83

Thi công tường vây: 260m tường vây dày 600mm, sâu 18m

Công tác thí nghiệm:

  • Thí nghiệm Koden
  • Thí nghiệm nén tĩnh
  • Thí nghiệm siêu âm