ĐỨC LONG TOWER

Tên dự án: ĐỨC LONG TOWER
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Xí Nghiệp ĐỨC LONG GIA LAI
Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG
Thi công: Thi công cọc khoan nhồi

  • 80 cọc đường kính D800mm, chiều dài 40m
  • 80 cọc đường kính D1200, chiều dài 40m

Thời gian thực hiện: hoàn thành 12/2006