Nhà Khách Thành Ủy

Địa Điểm: 58 Trương Định, Quận 3, TPHCM

Thi công cọc cọc đại trà:

  • 66 cọc khoan nhồi đường kính 1000mm  sâu 48m
  • 9 cọc biện pháp đường kính D800mm, sâu 40m
  • Thi công 37 tấm tường vây kích thước 600x3800mm

Công tác thí nghiệm: Thí nghiệm siêu âm.

(Vật tư chính do  thầu chính cung cấp)