Liberty Central Đà Nẵng

1. Tên Ctrinh: Khách sạn Liberty Central Đà Nẵng.
2. Đ/c: Góc đường Võ Nguyên Giáp và Loseby, P.Phước Mỹ, Q.Sơn trà, Đà Nẵng.
3. CDT: Cty TNHH MTV Phạm Ngân Nhi.
4. Phạm vi công việc:
– 117m tường vây 800 sâu 32.5m.
– 44 cọc nhồi D1000mm sâu 48.1m ( khoan vào đá 1m).
– 139 cọc vữa D300mm sâu 9m.