Khu Căn Hộ An Hoà

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM – 05/2006 ÷ 10/2006

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần địa ốc 7

Phạm vi công việc: Thi công 92 cọc khoan nhồi đường kính 1000m sâu 65m và 136 cọc đóng 300x300mm