Cầu Neak Loeung

Địa điểm: Tỉnh Kanda, Campuchia
Chủ đầu tư: Chính phủ Campuchia
Tổng thầu: Công ty Sumitomo Mitsu
Phạm vi công việc: Thi công 148 cọc khoan nhồi đường kính 1000mm, 1200mm, 2000mm ,sâu 55m÷62m