HIYORI GARDEN TOWER

Địa điểm: Lô 2-2A, đường Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
CĐT: SUN FRONTIER VIỆT NAM
Tổng thầu: Công ty cổ phần DINCO
Thì Công:
– 02 cọc thử D1200 sâu 59m, khoan vào đá gốc 1m.
– 92 cọc đại trà D1200 sâu 59m, khoan vào đá gốc 1m.
– 06 cọc đại trà D1000 sâu 45m.
– 182.4m tường vây dày 600-800, sâu 20-22.5m.
– 22 cọc biện pháp D600 sâu từ 20-32m.
Tiến độ thi công 110 ngày.