Dragon Hill

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM – 11/2010 ÷ 01/2011
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần địa ốc Phú Long
Tư vấn giám sát: Công ty Apave Vn & ĐNA
Phạm vi công việc: Thi công 137 cọc khoan nhồi đường kính 800mm, 1200mm, 1700mm, sâu 44m÷70m.