Đảo Kim Cương

Địa điểm: Quận 2,Tp.HCM – 04/2008 ÷ 12/2009

Chủ đầu tư: Công ty CP bất động sản Bình Thiên An

Pham vi công việc: Thi công 200 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm, sâu 72m