Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương – 09/2009 ÷ 12/2009

Chủ đầu tư: Công ty Becamex

Tư vấn giám sát: Công ty Apave Vn & ĐNA

Phạm vi công việc: Thi công đóng 34600m cọc kích thước 400x400mm