CRESCENT MALL

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM – 09/2009 ÷ 12/2009

Chủ đầu tư: Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng

Tư vấn giám sát: Công ty Sino – Pacific

Phạm vi công việc: Thi công 94 cọc khoan nhồi đường kính 900mm, 1100mm, 1300mm, 1500mm, sâu 45m ÷ 67m