City Garden

Địa điểm: Quận Bình Thạnh,Tp.HCM – 08/2009 ÷ 10/2010

Chủ đầu tư: Công ty TNHH căn hộ vườn phố Việt Nam

Tư vấn giám sát: Foundation Techniques

Phạm vi công việc:

  • Thi công 18 cọc barrette 800x2800mm, 1000x2800mm, sâu 72m
  • Thi công 142 cọc khoan nhồi đường kính 800mm, 1000mm, 1500mm, sâu 40÷72m