Chung Cư Soái Kình Lâm

Quận 5. Tp.HCM – 12/2008 ÷ 02/2009
Chủ đầu tư: Công ty quản lý phát triển nhà quận 5
Phạm vi công việc: Thi công 8 cọc khoan nhồi thí nghiệm đường kính 800m, 1200mm, 1400mm sâu 58m