Chung Cư Cao Tầng Block H

Địa điểm: Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương – 11/2007 ÷ 02/2008

Chủ đầu tư: Công ty Becamex

Tư vấn giám sát: Công ty Apave Vn & ĐNA

Phạm vi công việc: Thi công 45 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm sâu 45m và 32 cọc đóng 400x400mm sâu 18,4m