Chung Cư Cao Cấp V-STAR

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM – 04/2007 ÷ 09/2007

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VCON Tấn Trường

Phạm vi công việc: Thi công 195 cọc khoan nhồi đường kính 1000m, sâu 63m