Charmington Tân Sơn Nhất

202B Hoàng Văn Thụ Phường 9 Quận Phú Nhuận TPHCM
CĐT: Công ty cổ phần Đầu Tư Tân Sơn Nhất.
Khối lượng công việc:
_04 cọc thử D1000 sâu 66m
_01 cọc thử D800 sâu 55m
_76 cọc đai trà D800 sâu 55m
_311 cọc đai trà D1000 sâu 66m
_506m tường vây dày 600, sâu 38m
_124 cọc biện pháp D800 sâu 16m
Tiến độ thi công 144 ngày.