Cầu Phú Mỹ

Địa điểm: Quận 2, 7, Tp.HCM – 05/2007 ÷ 09/2008

Chủ đầu tư: Công ty CP BOT cầu Phú Mỹ

Phạm vi công việc: Thi công 444 cọc khoan nhồi đường kính 800m, sâu 50m & 60m