Cầu Phú Cường

Địa điểm: Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty BOT cầu Phú Cường

Phạm vi công việc: Thi công 69 cọc khoan nhồi đường kính 1500mm, sâu 68m

Thời gian: 09/2005 ÷ 06/2006