Cầu Long Thành

Địa điểm: Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai – 01÷10/2011

Chủ đầu tư: Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phạm vi công việc: Thi công 98 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm, 2000mm sâu từ 48m đến 65m