Cầu Lái Thiêu

Địa điểm: Thị xã Lái Thiêu, Tỉnh Bình Dương – 05 ÷ 09/2009

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Lái Thiêu

Thầu chính: Công ty cổ phần BOT cầu phú cường

Phạm vi công việc: Thi công 32 cọc khoan nhồi đường kính 1000mm, sâu 44m