Cầu Đồng Điền

Địa điểm: Huyện Nhà Bè, Tp.HCM – 10/2008 ÷ 12/2008

Chủ đầu tư: UBND Tp.HCM

Phạm vi công việc: Thi công 34 cọc khoan nhồi đường kính 1200m, 1500mm sâu 70m