Cao ốc TM-DV kết hợp căn hộ ở

Địa điểm: 104 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

Thi công cọc thử:

02 cọc khoan nhồi D1.0m, sâu 65m

Thi công cọc đại trà:

111 cọc khoan nhồi D1.0m, sâu 65m

Thi công tường vây:

211m tường vây D 0.8m, sâu 27m