Cao Ốc Lâm Viên

Địa điểm: Quận Phú Nhuận, Tp.HCM – 10 ÷ 12/2008

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lâm Viên

Phạm vi công việc: Thi công 36 cọc khoan nhồi đường kính 800m, 1200mm sâu 58m