CĂN HỘ VÀ VĂN PHÒNG CAO TẦNG

Nội dung cv: 56 cọc D1200 sâu 76.1m
178m tường vây W800 sâu 37.5m.
Địa điểm: 11d Thi Sách Phường Bến Nghé Quận 1.