Botanica Premier

Địa điểm: 108-112B-114 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Thi công cọc thử:

04cọc khoan nhồi D1.0m, sâu 50m

Thi công cọc đại trà:

384 cọc đại trà D1.0m, sâu 50m

Thi công tường vây:

713m tường vây dày D600, sâu 18m