Becamex Tower

Địa điểm: Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương – 08 ÷ 11/2008

Chủ đầu tư: Công ty Becamex

Tư vấn giám sát: Công ty Apave Vn & ĐNA

Phạm vi công việc: Thi công 151 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm, 1400mm sâu 65m