Beau Rivage

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM – 07/2010 ÷ 02/2011
Chủ đầu tư: Capitaland co.,Ltd – Thiên Đức
Tư vấn giám sát: Công ty Nagecco
Phạm vi công việc: Thi công 741 cọc khoan nhồi đường kính 1000mm, 1200mm, sâu 60m÷70m và đài cọc