Email: congtyphucuong@phucuongcons.com

+842 835125086

vi ko
ONG LON BRIDGE PROJECT
ONG LON BRIDGE PROJECT
Phạm vi công việc
Thầu phụ cho công ty TNHH Sino-Pacific, thi công 46 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm sâu 52m./
Lượt xem:

85

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo