Center Commerce GMALL

Location: 240-242 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh.Ward, Thủ Đức.District, HCM City.
–     Content job:
  •  396m Diaphragm wall 600 depth from 14m.
  •  191m Diaphragm wall 800 depth from 15m
  •  587m Top beams 600/800x1000mm.