Hotel Liberty Central Đà Nẵng

Location: Võ Nguyên Giáp và Loseby, P.Phước Mỹ, Q.Sơn trà, Đà Nẵng.

Investor: Cty TNHH MTV Phạm Ngân Nhi.

Bored Piles:

– 44 bored piles D1000mm depth 48.1m ( drill into the stone 1m).
– 139 mortar pile D300mm depth 9m.
Diaphragm wall:
– 117m Diaphragm  800 depth 32.5m.