CONTENTMENT PLAZA

Tên dự án: CONTENTMENT PLAZA
Địa chỉ: PHƯỜNG VĨNH PHÚ, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH XD-DV-TM ĐẦU TƯ BDS TƯỜNG PHONG
Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG (WADRILLCO)
CÔNG VIỆC
Cọc thí nghiệm

  • 2 cọc đường kính 1,2m, sâu 60m
  • 1 cọc đường kính 1,0m, sâu 58m

Công tác thí nghiệm

  • Siêu âm d1200  30cọc , d1000 62 cọc , d800 6 cọc.
  • Thí nghiệm thử tĩnh, tải trọng thí nghiệm 1625 tấn/cọc d1200 , 1375 tấn/cọc d1000

Cọc đại trà

  • 82 cọc d1200, sâu 60m
  • 167 cọc d1000, sâu 58m
  • 25 cọc d800, sâu 40m

Thời gian thực hiện: từ tháng 04/2011