CHARMINGTON TAN SON NHAT Project

Location: 202b Hoang Van Thu St., Ward 9, Phu Nhuan District, HCMC

Investor:(TSN) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Tân Sơn Nhất

Contractor: PHUCUONG CONSTRUCTION.

  • 77 bored piles D800mm, 55m depth.
  • 315 bored piles D1000mm, 66m depth.

    Diaphragm wall

  • 506m D.Wall with thick  600mm, depth from 38m.