Email: congtyphucuong@phucuongcons.com

+842 835125086

vi ko
Dự án QUẢNG TRƯỜNG THỜI ĐẠI
Dự án  QUẢNG TRƯỜNG THỜI  ĐẠI
Phạm vi công việc
+ Thi công 54 cọc khoan nhồi đường kính 1000m, 1200mm sâu 63m ÷ 75m.
+ Tường vây dày 1m sâu 35m, tổng cộng 4500m³.
Lượt xem:

86

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo