1.Tổ trưởng lồng thép

Số lượng :01 người

Yêu cầu: Có tay nghề làm lồng thép cọc nhồi và tương vây.

2. Công nhân thợ sắt

Số lượng: 10 người

Yêu cầu : Công nhân thợ sắt ( đã từng trải qua qua làm lồng thép, cọc nhồi càng tốt)

Lương thỏa thuận

Liên hệ: Phòng HCNS Mr Quang 0914105113