Email: congtyphucuong@phucuongcons.com

+842 835125086

vi ko
BECAMEX TOWER PROJECT
BECAMEX TOWER PROJECT
Thi công cọc thí nghiệm
+ 01 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm sâu 65m
+ 02 cọc khoan nhồi đường kính 1400mm sâu 65m
Thi công cọc đại trà
+ 41 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm sâu 65m
+ 92 cọc khoan nhồi đường kính 1400mm sâu 65m/
Lượt xem:

89

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo