Email: congtyphucuong@phucuongcons.com

+842 835125086

vi ko
BECAMEX SUNRISE APARTMENT PROJECT
BECAMEX SUNRISE APARTMENT PROJECT
Thi công cọc thí nghiệm
+ 02 cọc khoan nhồi đường kính 1000mm sâu 53m
+ 03 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm sâu 53m
Thi công cọc đại trà
+ 233 cọc khoan nhồi đường kính 1000mm sâu 49m
+ 08 cọc khoan nhồi đường kính 1200mm sâu 49m
Lượt xem:

102

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo