Main Album » Công trình UOA Tower – máy khoan RCD khoan cọc 1500 sâu 90m